فرم انتقادات و پیشنهادت

در جهت بهبود کیفیت خدمات کیش مارت و همچنین پیگیری شکایات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات شخصی خود را وارد کنید
  • پیام

    پیام ، سوال ، پیشنهاد یا انتقاد خود را وارد کنید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .